Allard Strijker

In dit overzicht van werkvormen treft u een overzicht aan van de in het Hoger Onderwijs gebruikelijke werkvormen met een opsomming van de voor de desbetreffende werkvorm belangrijkste (zeker niet alle) onderwijskundige toepassingen van ICT. Deze indeling is tot stand gekomen door de inzet van ICT in het onderwijs in twee faculteiten (Faculteit Aard- en levenswetenschappen en Faculteit der Letteren) te vergelijken en te leggen naast recent verschenen literatuur op dit vlak in het kader van het project Intercampus ICT (2005-2006).

WHY SHOULD I USE ICT FOR FEEDBACK AND ASSESSMENT? Organisation (Folders, tabs, labels, notebooks) Track Progress (See progress live, check revision history), Collaborative (Peer editing, students can respond to and edit comments), Versatile, accessible Cloud based/does not get lost Streamline/save time

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) heet u van harte welkom als deelnemende school aan de pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT). De komende drie jaar werkt het CvTE samen met u en de ontwikkelpartners Cito, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) aan de ontwikkeling van de DTT. Met de inbreng van uw school kan de DTT uitgroeien tot een gewaardeerd instrument voor onderwijzen en leren op maat. In februari 2015 wordt een eerste pretest afgenomen. Door middel van een maandelijkse nieuwsbrief bereiden we u hier graag op voor.

Despite a considerable body of research around the role of feedback in supporting learning and evidence of what constitutes good and effective practice, our 2012 study of the assessment and feedback landscape (pdf) found that approaches to feedback in universities and colleges remain extremely diverse

Verwondering en de wil om te onderzoeken zijn in een natuurlijk leerproces elementaire, onmisbare stappen. Niet alleen in het primair onderwijs, ook in het voortgezet onderwijs. De nieuwsgierigheid dient in het basisonderwijs te worden geprikkeld. In het voortgezet onderwijs ligt de taak om deze verder te voeden met wetenschappelijke en technische oriëntatie.

Staatssecretaris Sander Dekker trapte het plan af in Amsterdam Arena.

How can we effectively integrate data into the scholarly record?” This is the question that has, for the past few years, generated an unprecedented amount of handwringing on the part researchers, librarians, funders and publishers. Indeed, this week I am in Amsterdam to attend the 4th RDA plenary in which this topic will no doubt again garner a lot of deserved attention.

De sector lerarenopleidingen in beeld - is het eerste deel van een reeks sectorbeelden. Dit eerste deel vormt een belangrijke basis voor vervolgonderzoek naar deze sector. Het bevat naast een afbakening van de sector een inventarisatie van beschikbare gegevens over de lerarenopleidingen. Deze zijn hier bijeengebracht, uitgesplitst naar inhoudelijk verwante opleidingen en vervolgens beschreven.

mijnklas.nl is het gezamenlijke initiatief van Noordhoff Uitgevers en AmbraSoft, waarmee u heel eenvoudig de online basisonderwijs-software van Noordhoff Uitgevers kunt gebruiken. Beheer gemakkelijk uw leerlinggegevens, zie alle resultaten in één oogopslag en stel het niveau van uw leerlingen in een handomdraai in!

bij La Capanna

bij La Capanna